V období od 9.8.2021 do 11..9.2021 bude probíhat nepřetržitá výluka na trati České Budějovice – Horní Dvořiště - Linz.

Z tohoto důvodu nebude možné ve stanici Horní Dvořiště provádět měření radioaktivity.

Měření radioaktivity na hraničním přechodu Břeclav bude probíhat standardně a omezeno nebude.

Měření a detekce výskytu radioaktivního záření obsahu vozových zásilek  železničních vozů  na česko – rakouských hraničních přechodech Horní Dvořiště a Břeclav

Službu zajišťuje společnost FIREMET s r.o. ve spolupráci se společností ČD Cargo, a.s.

Měření je prováděno vysoce kvalitním bránovým portálovým systémem RS - 300, který slouží k detekci, měření a vyhodnocení limitních hodnot radioaktivní kontaminace nákladu a pro kontrolu přítomnosti nelegálních zdrojů záření v železničních nákladních vozech.

V provozu od 27.03.2017 na obou hraničních přechodech!

Oznámení

Horní Dvořiště Břeclav